Verhuur tennisbaan

Regels/tarieven voor het verhuren van de tennisbanen + kantine (voor tennisclinics). Enkel voor leden.

Uitgangspunten:

Verhuur van banen voor tennisclinics is mogelijk op rustige uren met toestemming van het Dagelijks Bestuur.
In principe dient 1 baan vrij te blijven, tenzij het Bestuur instemt met de verhuur van alle banen, indien het tijdstip dit mogelijk maakt.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon met een minimum van € 50,00 per baan, incl. 2 consumpties voor 2 uur. Elk volgend uur kost € 5,00 per persoon per uur.
Meer consumpties dienen afgerekend te worden op basis van de geldende kantineprijzen.
De kantine mag tot maximaal één uur na afloop van de laatste tennisactiviteit worden gebruikt.
In overleg kan een tennisleraar worden geregeld. De kosten van de tennisleraar worden rechtstreeks door de tennisleraar in rekening gebracht.
Huur van de kantine alleen is vanwege de drank- en horecawet niet mogelijk.
Een lid van de vereniging moet aanwezig zijn tijdens de tennisclinic en de kantinedienst regelen.
De mogelijkheid bestaat alleen een baan te huren zonder gebruik van de kantine, maar met gebruik van sanitair. De kosten bedragen dan € 10,00 per persoon met een minimum van € 50,00 per baan voor 2 uur.

Algemeen Bestuur, 19 mei 2010.