Contributieverhoging

28 maart 2021


I.v.m. een teruglopend ledenaantal, minder inkomsten en meer uitgaven dan begroot (o.a. door Corona), hebben wij als bestuur het voorstel moeten doen om een contributieverhoging door te voeren. De Algemene Leden Vergadering heeft hier op 10 februari j.l. mee ingestemd. Per 1 april 2021 bedraagt de contributie voor het reguliere lidmaatschap € 140,- (was € 130,-) en voor het winterlidmaatschap € 80,- (was € 75,-). Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je contact opnemen met 1 van de bestuursleden. 

Het bestuur

Nieuwscategorieën Bestuursmededeling


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen