Padel

Breaking News

in het afgelopen jaar hebben wij u enkele keren geïnformeerd over het plan van de GTC om vanwege de  teruggelopen belangstelling voor tennis en de grote populariteit en opmars van padel om één tennisbaan en de oefenkooi voor tennis op te offeren voor de realisatie van 2 nieuwe padelbanen. Na een positief besluit over dit investeringsplan door de algemene ledenvergadering van de GTC deze zomer heeft de padelcommissie alle aspecten (o.a. financieel, technisch, ledenaantal, sportief, sponsoring e.d.) om dit plan te realiseren nader en intensief onderzocht. Doelstelling was om vanaf begin 2022 padel bij de GTC te kunnen gaan spelen.  

Hoewel de meeste aspecten van dit plan, binnen de gestelde kaders realiseerbaar bleken (dankzij uw toegezegde steun) heeft de padelcommissie tot haar grote spijt het bestuur helaas moeten adviseren dat het onverstandig is om op het tennispark van de GTC twee padelbanen aan te leggen.   Op het gebied van de geluidseffecten van padel op de omgeving c.q. op onze buren zijn we helaas gestuit op ernstige bezwaren. Bij de start van onze plannen hebben wij ons gebaseerd op de informatie die ons door de tennisbond (KNLTB) verstrekt werd: “padel is zondermeer vergelijkbaar met tennis en genereert niet meer geluid  dan tennis.” Dit standpunt bleek achteraf veel te kort door de bocht. In meerdere dit jaar verschenen krantenartikelen werd al aandacht gevraagd voor de geluidseffecten van de in opkomst zijnde padelbanen, zeker in woonwijken. Dat is inmiddels ook naar voren gekomen bij diverse verenigingen die nu worstelen met geluidhinder vanaf reeds gerealiseerde padelbanen of bij het stagneren van gemeentelijke vergunningen om padelbanen te introduceren.  

De op dit vlak opgedane nieuwe kennis en ervaring en zeker ook de vragen hierover van onze buren hebben gemaakt dat de padelcommissie hier bijzonder goed naar gekeken heeft en deskundigen om advies gevraagd heeft. Hieruit is gebleken, dat het spelen van padel door o.a. de intensiteit van de sport, de andere rackets en de glazen wanden wel degelijk meer geluid produceert dan tennis en dat dit, ook met ongewenste en (te) kostbare geluidschermen bij de GTC niet binnen de omgevingsnormen realiseerbaar zal zijn.   

Tegen deze achtergrond hebben de padelcommissie en het bestuur van de GTC besloten om op ons fraaie tennispark af te zien van het sportief bekeken bijzonder mooie padelplan. De ongewenste geluidseffecten van padel op de directe woonomgeving vinden wij niet verantwoord.   

 

Waarom Padel?

Padel is een spectaculaire sport, het is snel, er is veel actie en het is vooral heel erg leuk. Het is de redding van veel tennisverenigingen, omdat het veel nieuwe leden aantrekt van alle leeftijden van jong tot oud. Padel is gemakkelijk te leren omdat de baan ommuurd is, de bal minder hard gaat en de opslag onderhands is. Het is ook een echte teamsport, je speelt namelijk altijd dubbels. Het is ook een tactische sport en de rally's kunnen heel lang zijn, zie Top drie rally’s

De sport heeft een eigen dynamiek, maar is te vergelijken met een combinatie van squash en tennis. Het racket is pannenkoekachtig van vorm en heeft een inwendige kern van schokdempend rubber en een buitenkant van lagen carbon of grafiet. De bal is nagenoeg gelijk aan een tennisbal. Het speelveld, omringd door een kooi, meet 20 x 10 meter.

De sport werd ontwikkeld in Mexico en waaide via Argentinië over naar het Spaanstalige vasteland van Europa. Van daaruit verspreidde het zich naar andere Europese landen. In Nederland is het al jaren de snelst groeiende racketsport, zie bijvoorbeeld dit Nieuwsitem. De locaties waarop padel gespeeld wordt, bevinden zich hoofdzakelijk binnen tennisverenigingen. Promotor en bond van de sport in Nederland is de KNLTB. Voor meer informatie over het spel, de regels en locaties: KNLTB Padel website

Met twee Padelbanen wordt de GTC nog leuker en toekomstbestendiger

Met padel op de GTC willen we het leden aantal weer laten groeien en de vergrijzing van onze club tegen gaan. Vele tennisverenigingen hebben dit met succes gedaan en wij zijn er ook van overtuigd dat dit voor de GTC ook gaat lukken. We zijn al ver gevorderd met de plannen en er is al voor meer dan 30.000 euro subsidie binnen gehaald. We hebben Schetsen van de nieuwe accommodatie gemaakt, het park wordt nog mooier, inclusief een zonneterras met uitzicht op alle banen.

Algemene Ledenvergadering

Op 10 februari 2021 heeft de algemene ledenvergadering in ruime meerderheid een 'Go' gegeven om de komst van Padelbanen bij de GTC verder uit te werken. Op een later te bepalen tijdstip zal er een extra algemene ledenvergadering worden geprikt om een definitieve 'Go' te krijgen, bedoeling is dat er dan een sluitende businesscase zal worden gepresenteerd. Kijk nog eens dit Filmpje om in een vogelvlucht te ontdekken wat de plannen zijn.

Financieringsplan

Naast de al toegezegde subsidie en inbreng van eigen vermogen van GTC willen we minimaal 50.000 euro via Obligatieplan Goorse Tennisclub gaan ophalen en ook hier gingen veel (tennis)verenigingen ons met succes voor. Het obligatieplan is erg interessant om aan deel te nemen, mede door de gunstige fiscale regels. Velen gingen je al voor, maar ook jij kunt je steentje nog bijdragen! Neem bij twijfel vooral contact met ons op.

Kijk via bijgevoegde link naar de laatste stand van zaken: Overzicht

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Padelcommissie via: [email protected]